Biografie

Al van jongs af aan is muziek mijn passie. Vanaf mijn zevende heb ik pianoles gehad op de muziekschool en ben vervolgens naar het Prins Claus Conservatorium gegaan. Daar heb ik les gehad van Rob van Deinse.
Na het conservatorium heb ik mijn studie vervolgd bij prof. Detlef Kraus in Hamburg.

Sinds 1986 heb ik een eigen lespraktijk waarbij ik pianoles en keyboardles geef. Ik heb ook gewerkt bij diverse muziekscholen (het ICO in Assen; de Meldij in Drachten en muziekschool Oost Groningen). Momenteel geef ik les aan de Stedelijke muziekschool in Groningen. Verder heb ik zangers begeleid en keyboardles gegeven op de Vensterschool en help ik bij de voorbereiding op het toelatingsexamen voor het conservatorium of een andere muziekopleiding.

Om goed in te kunnen spelen op het lesgeven aan groepen, heb ik in 2006 een pedagogisch didacactische opleiding gevolgd. Het lesgeven aan groepen vraagt op een aantal onderdelen een andere aanpak dan aan de individuele les. Hoe ga je bijvoorbeeld om met niveauverschillen; hoe betrek je alle leerlingen bij de les.

Omdat ik erg geïnteresseerd ben in kunst/cultuur in het algemeen en
muziek in het bijzonder, heb ik in 2007 en 2008 de opleiding master
kunsteducatie gevolgd. Deze opleiding is vooral gericht op de relatie tussen de verschillende disciplines (o.a. muziek, beeldende kunst, dans, theater, film) binnen de kunsteducatie.